Araştırmalar

  • ABD/Ohio Eyaleti Washington Country Career Center Talented and Gifted Students Global Summit Project, Proje Danışmanı, 1995–1996
  • Turkish- American Rural Education Partnership (1 Ekim 2002–31 Ağustos 2005), Proje Koordinatörü.[Kırsal Eğitim Projesi]
  • AB-T TEDP Support to Basic Education Project, Turkey-Contract Deltur/Medtg/03-02 Training of Guidance and Religious Teachers on Effective Communication with Parents-Erzurum, (19-25 September, 2004
  • Danışman, the EC Funding of the Support to Basic Education-Turkey (Contract No: DELTUR/MEDTQ/03/02), June 2006.
  • Danışman, the EC Funding of the Support to Basic Education-Turkey (Contract No: DELTUR/MEDTQ/03/02), December 2005)
  • International Study of the Preparation of Principals (2005–2008); Uluslararası Proje [Katılımcı Ülkeler-Meksika, ABD, Avustralya, İskoçya, İngiltere, Güney Afrika, Jamaika, Kanada], Türkiye Boyutu Koordinatörü
  • Proje Akademik Koordinatörü, 11–22 Kasım 2006, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü-TEDP, Ankara.
  • Ulusal Eğitim Yönetimi Danışmanı, MADU Handbook, AB-T TEDP Support to Basic Education Project, Mayıs 2007.
  • Proje Akademik Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi (OYGEP-II, 28 Mayıs–1 Haziran 2007–İlköğretim Genel Müdürlüğü-TEDP, Ankara.
  • Proje Akademik Koordinatörü (OYGEP-III, 04–08 Haziran 2007–İlköğretim Genel Müdürlüğü, Bodrum.
  • Ulusal Uzman, Okul Yönetimini Geliştirme Programı, Temel Eğitime Destek Projesi (Haziran 2007] [Sözleşme No: DELTUR/MEDTQ/03-02]