Duyurular

YENİ KİTABIMIZ (Mart 2017)

thumbnail_Adsıssz

Bu kitap; gençlerin kendilerini keşfetme, tanıma, ifade etme ve doğuştan var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve temel liderlik becerilerinin geliştirilmesi için bir rehber niteliğindedir. Gençlerin kendisi ve ülkesi için doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Kitap, gençlerde liderlik becerilerinin geliştirilmesine dönük bir kılavuz olarak hazırlanmıştır.
Kitap, dokuz modülden oluşmaktadır:
1. modül, liderliği anlamak;
2. modül, liderlik ve kendini tanıma;
3. modül, liderliğin yapı taşları;
4. modül, liderin davranışları;
5. modül, hedef koyma ve ülkü sahibi olabilme;
6. modül, sorun çözme ve karar verme becerileri;
7. modül, iletişim becerileri;
8. modül, insani, millî ve özgün bir duruşa sahip olma;
9. modül, filmlerden liderlik.
Ekler: Öğretmen için notlar, film değerlendirme soruları, liderlikle ilgili kaynaklar.