Sosyal Bilimler

İnsan Fenomen Bir Varlık

[İnsan, fenomen [muamma] bir varlıktır. İnsan hakkında çok şey söylenmiştir fakat henüz etraflıca anlaşılmış ve çözümlenmiş değildir. Bu durum, normal sayılabilir. Çünkü sosyal bilimler, sosyal dünyamızı anlamaya ve açıklamaya çalışır. İnsanın nerede, ne zaman ve nasıl davranaçağını tahmin edemeyiz. Sosyal bilimler, insanı ancak konumladırıabilir veya özgürleşmesi, insanlaşması ve başkaların tarafından kabul görmesi için bir araç olabilir.Bunun için ise önce sosyal bilimlerin özgürleşmesi gerekir.]

Sosyal Bilimler ile ilgili İnglizce kaynaklara ulaşmak istiyorsanız. Aşağıdaki linklere tıklayınız:

Sosyal Bilimler Veri Tabanı (Türkçe)
Social Science Information Gateway
Social Science Virtual Library
Social Science Research Network
The WWW Virtual Library
Social Science Research Council
Research Resources for Social Sciences