Yayınlar

A. ULUSLARARASI HAKEMLI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

  • A1.Turan, S. (1999). Toward a critical practice of educational planning. Educational Planning, 11(4), 45–52.
  • A2.Turan, S. (2000). John Dewey’s report on Turkish educational system revisited. History of Education, 29(6), 543–555.
  • A3.Turan, S., & Sny, C. (2001). An exploration of transformational leadership and its role in strategic planning: A Conceptual framework. Educational Planning, 13(1), 3–19.
  • A4.Turan, S. (2002). Organizational climate and organizational commitment: A study of human interactions in Turkish public schools. Educational Planning, 14(2), 20–30.
  • A5.Turan, S.; Durceylan, B.; Şişman, B.(2005). Üniversite yöneticilerinin benimsedikleri idari ve kültürel değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 181–202.
  • A6. Turan, S. (2008). Transition of Planning Process of Turkish teacher education reflected oncurriculum structures. Educational Planning, 17(2), 1-10
  • A7. Özden, Y. & Turan, S. (2011). Changes in academic characteristics of Turkish students at teacher preparation programs from 1982 to 2002. Egitim Arastirmalari-Euroasian Journal of Educational Research, 42,167–186.

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • B1.Turan, S. , & Sny, C. (1996). “An exploration of transformational leadership and its role in strategic planning: A conceptual framework,” International Society for Educational Planning (ISEP), New Orleans, Louisiana, USA, September 19–21, 1996.
  • B2.Turan, S. ve Şişman, M. (2002). A Critical Examination of the Turkish Press Reflections on John Dewey and His Reports About the Turkish Educational System, American Educational Research Association (AERA), (New Orleans, LA, USA, April 1–5).
  • B3.Turan, S., “School Climate, Supportive Leadership Behavior and Faculty Trust in Turkish Public Schools,” American Educational Research Association (AERA), Seattle Washington, USA, April 10-14, 2001.
  • B4. Turan, S., “Do We Really Need A Planning at All?: A Critical Review of the Turkish State’s Centralized Educational Planning Experience,” International Society for Educational Planning (ISEP), Atlanta, USA , October 10-14, 2001.
  • B5. Turan, S., “Technology and its Impact on Educational Facilities: A Conceptual Framework,” I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya, Türkiye, 28-30 Kasım, 2001.
  • B6. Turan, S., “Measuring Organizational Climate in the Turkish Educational Context,” University Council for Educational Administration(UCEA), St. Louis, Missouri, USA, October 29-November 1, 1998 (ERIC NO: ED429359),
  • B7. Turan, S., “Critical Theory and the field of Educational Administration: Toward a Humane Science,” 50th National Council of Professors of Educational Administration (NCPEA), Alaska, USA, 1996.
  • B8. Turan, S., & Taylor, C. “Alternative dispute resolution in educational settings,” 51st National Council of Professors of Educational Administration (NCPEA). August 11-16, 1997, Vail, Colorado, USA. (ERIC NO: ED423206).
  • B9. Turan, S., “Toward a critical practice of educational planning,” International Society for Educational Planning (ISEP), Philadelphia, USA, October 2-5, 1997.
  • B10. Turan, S. (1997). John Dewey’s report on the Turkish educational system revisited. American Educational Research Association (AERA),, Chicago, Illinois, USA 24-28 March 1997 (ERIC NO: ED416159).
  • B11. Turan, S., & Aypay, A. (1997). “Critical perspectives on Turkish higher education,” Southern Higher Education Association (SHEA), Nashville, TN, USA, Februaray 7-8, 1997.
  • B12. Turan, S. , & Sny, C. (1996). An exploration of transformational leadership and its role in strategic planning: A conceptual framework. International Society for Educational Planning (ISEP), New Orleans, Louisiana, USA, September 19–21, 1996.
  • B13. Turan, S. & Tatlıdil, E. (2004). Teachers’ Staffroom Conversations and their Role in Constituting the Agenda of School Life. International Society for Educational Planning (ISEP), October 6-10, 2004, Washington D.C, USA.
  • B14. Turan, S. & Güler, M. (2004). A Study of Democratic Values of Teachers and Students in Classroom Settings. International Society for Educational Planning (ISEP), October 6-10, 2004, Washington D.C, USA.
  • B15. Turan, S. & Yücel, C. (2004). Knowledge production in educational administration: A study of the Turkish Journal of Educational Administration. American Educational Research Association (AERA), April 12-16, San Diego, CA, USA.
  • B16. Turan, S. & Yücel, C. (2005). Work values of Turkish principals. American Educational Research Association (AERA), April 11-15, 2005, Montréal, Canada.
  • B17. Turan, S., & Aktan, D. Identifying Social Values of Teachers and Students that Build Community of Learners. International Society for Educational Planning (ISEP), October 19-23, 2005, Bologna, Italy.
  • B18. Turan, S., & Yücel, C. (2006). Correlates in Work Contexts of Turkish Principalship. AERA, April 7–11, 2006, San Francisco, USA.
  • B19. Turan, S. & Boyacı, A. (2006). Paradigmatic Transition of Administrative and Planning Processes of Turkish Teacher Education Reflected on Curriculum Structures: A Critical Perspective. International Society for Educational Planning (ISEP), October 19-21, 2006, Sheraton Hotel, Pittsburgh, USA.
  • B19. Turan, S. Cowie, M., Crawford, M. (2007). Principal Preparation in England, Scotland And Turkey. American Educational Research Association (AERA), April 9–13, 2007, Chicago, USA.
  • B20. Turan, S. (2007). ABD’de İlköğretimden Ortaöğretime Kademeler Arası Geçiş. 5. Uluslararası Eğim Kongresi, Avrupa Koleji, 12 Mayıs 2007, İstanbul.
  • B21. Turan, S. Yücel, C. Şahin, B. (2007). An Investigation into the Daily Works of Turkish Principals. International Society for Educational Planning (ISEP), October 19-21, 2007, Minneapolis, USA.
  • B22. Turan, S. Yücel, C. (2008). Reflections on the Weekly Work of Newly Appointed Turkish Principals. American Educational Research Association (AERA), March 24–28, 2008, New York, USA.
  • B23. Turan, S. Çubukçu, Z., Girmen, P. (2008). Patterns and Forms of Violent Behaviors Encountered among Pupils in Turkish Public Schools. International Society for Educational Planning (ISEP), October 16-19, 2008, Istanbul, Turkey.
  • B24. Turan, S. (2009). Yaratıcılık ve Eğitimin Geleceği, The First International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale, Turkey.
  • B25. Turan, S: (2010).Ahlâkî Açıdan Modern Aşmazı ve Geleceği. Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 28–29 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye.
  • B26. Turan, S., Chan, T. (2010). Profiles of Elementary School Principals: Comparing Turkey and the United States. International Society for Educational Planning (ISEP), October 6-10, 2010, Washington, D.C, USA.
  • B27. Turan, S., Oyman, N. (2010). The Effects of Elementary School Buildings Physical Conditions Upon the Students Attitude and Teacher Job Satisfaction. International Society for Educational Planning (ISEP), October 6-10, 2010, Washington, D.C, USA.
  • B28. Turan, S., Boyacı, A. (2010). Evaluation of Recruitment and Retention Policies for School Principals in Turkish Educational System. International Society for Educational Planning (ISEP), October 6–10, 2010, Washington, D.C, USA.

D. ULUSAL POPÜLER VE HAKEMLİ DERGILERDE YAYIMLANAN BAZI MAKALELER

  • D1. Turan, S. (1999). Okul Yöneticileri İçin Standartlar: Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Temelleri Üzerine Düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 68–87. (M. Şişman ile).
  • D2. Turan, S. (2001).Demokratik Bir Toplum ve Okulda Bir Lider Olarak Öğretmenin Rolü. Eğitim Araştırmaları, 1(3–4), 120–125.
  • D3. Turan, S. (2002). Eğitim ve Okul Yönetiminde Eğitim Bölgesi Danışma Kurullarının İşlevi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(6), 136–146. (M. Şişman ile).
  • D4. Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Eğitim Yöneticisinin Rolü. Eğitim Yönetimi, 8(30), 271–281.
  • D5. Turan, S. 2003). Eğitimde Yerelleşme ve Demokratikleşme Çabaları: Teorik Bir Çözümleme. Eğitim Yönetimi, 9(34), 301–315.
  • D6. Turan, S. (2004). Alternative Dispute Resolution in Educational Settings: A Conceptual Analysis. Eğitim ve Bilim, 299(131), 78–82.
  • D7. Turan, S. (2004). Modernite ve Postmodernite Arasında Bir İnsan Bilimi Olarak Eğitim Yönetimi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1–8.
  • D8. Turan, S. (2004). Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesine İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2(1), 13- 25. (M. Şişman ile).
  • D9. Turan, S. (2004). Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu ve Sosyal- Duygusal Yalnızlık Düzeyleri.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 117–128. (M. Şişman ile).
  • D10. Turan, S., Ebiçioğlu, N. (2002). Okul Müdürlerinin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(31),444–458.
  • D11. Turan, S. (Ocak, 2006). Eğitim ve Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler. Eğitime Bakış, 2(5), 9-13.
  • D12. Turan, S. (2006). Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Okulun İşlevini Yeniden Düşünmek. Eğitime Bakış, 2(7), 9-13.
  • D13. Turan, S. (2007). Eğitimde Değişim Kapasitesi Oluşturmak ve Stratejik Bir Kurum Olarak Okulu Yeniden Düşünmek.Eğitime Bakış, 3(8), 22-27.
  • D14. Turan, S. ve Esenoğlu, C. (2007). Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim ve Kitle İletişim Teknolojileri: Eleştirel Bir Bakış.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (2), 71-86.
  • D15. Turan, S. (2007). Gelişen Ağ Toplumunda Eğitim Yöneticilerinin Teknolojik Liderliği, Eğitime Bakış, 3 (9), 13-18.
  • D16. Turan, S. ve Garan, Ö. (2008). Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler. Milli Eğitim, 177, 116-128.
  • D17. Turan, S. ve Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Varolan ve Olması Düşünülen Değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 227-259.
  • D19. Turan, S. (Nisan-Mayıs 2008). Sınıfı Bir Yaşama Alanı Olarak Okulu Yeniden Düşünmek. Eğitime Bakış, 4(11), 25-28.
  • D20. Turan, S. Dönmez, A., Çakmak, G. (2009). İlköğretim Okullarındaki Bazı Kurulların Etkililiği Üzerine Bir İnceleme, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 44-58.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • E1. Turan, S. Egitim Yöneticileri İçin Teknolojik Standartlar. Türkiye Bilişim Derneği, ODTÜ, 20–22 Mayıs 2002.
  • E2. Turan, S., ve Şişman, M., Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesine İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar, 21 Yüzyıl Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mayıs 2002.
  • E3. Turan, S., Şişman, M., Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeyleri (MEB Şube Müdürü Adayları Üzerinde Bir Araştırma), X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, 7-9 Haziran 2001.
  • E4. Taşdemir, N., ve Turan, S., Cinsiyet ve Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, 7-9 Haziran 2001.
  • E5. Turan, S., Teknolojinin Okulda Etkin Kullanımında Eğitim Liderinin Rolü (Bir Kavram Çözümlemesi), Türkiye Bilişim Derneği, ODTÜ, 3-5 Mayıs 2001.
  • E6. Turan, S., Şişman, M., Eğitim ve Okul Yönetiminde Eğitim Bölgesi Danışma Kurullarının İşlevi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000.
  • E7. Turan, S., “Demokratik okul ve toplumda bir lider olarak öğretmenin rolü,” II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 10-12 Mayıs 2000.
  • E8. Turan, S., Şişman. M., Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, 1-3 Eylül 1999.
  • E9. Turan, S. Unutulan okullar: Devlet parasız yatılı okullar üzerine nicel Bir Araştırma, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, 1–3 Eylül 1999. [Z. Çubukçu ile ortak çalışma].
  • E10. Turan, S., Şişman, M. Bir egemenlik aracı olarak eğitim ve yoksulluk kültürünün yeniden Üretimi.Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Antalya, 9-11 Ekim 2003.
  • E11. Turan, S. (2004). Modernizm, Postmodernizm ve ‘Krizdeki Alan Eğitim Yönetimi.’ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, 6–9 Temmuz 2004.
  • E12. Turan, S. (2005). Eğitim Yönetiminde Bilimsel Bilginin Üretimi: Kavramsal Bir Çözümleme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Denizli, 28–30 Eylül 2005.
  • E13. Turan, S. (2006). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler [Dönüşen Bir Şey Yok]. Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı [Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi ATAUM Konferans Salonu ], 27–28 Nisan 2006.
  • E14. Turan, S. (2006). Yarınların Türkiye’si İçin Okulu Yeniden Tasarlamak ve Düşünmek. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, 4–5 Kasım 2006, Başkent Öğretmen Evi. Ankara.
  • E15. Turan, S. (2006). Eğitim Yönetiminde Paradigmatik Dönüşümler [Dönüşen Bir Şey Yok]. Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, 27–28 Nisan 2006, Ankara: Ankara Üniversitesi.
  • E16. Turan, S. (2007). Krizdeki Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5–7 Eylül 2007.
  • E17. Turan, S. Ve Şişman, M. (2007). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türk Üniversitelerinin Rolünü Yeniden Düşünmek. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5–7 Eylül 2007.
  • E18. Turan, S. (2008). Stratejik Bir Kurum Olarak Eğitim ve Okulu İspir İlçesinin Geleceği Açısından Yeniden Düşünmek, Atatürk Üniversitesi ve TÜBİTAK Destekleriyle Düzenlenen İspir-Pazaryolu Tarih Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2008, İspir, Erzurum.
  • E19 .Turan, S. (2009). Alansız Alan: Eğitim Yönetiminin Sınırlarını Tartışmaya Açmak. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 14-15 Mayıs 2009, EYEDDER, Denizli.
  • E20. Dönmez, A. ve Turan, S. (2009). Demokratik Değerleri İnşa Etme Alanı Olarak Okulu Yeniden Düşünmek. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2009, Uşak.
  • E21. İzmirli, Ö. ve Turan, S. (2009). Ağ Toplumu Işığında Yeni Bir Kamausal Alan Pratiği Olarak ‘Blog’ ve E-Demıkrasiyi Yeniden Düşünmek. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2009, Uşak.
  • E22. Turan, S. (2010). Sosyal Adalet, Fırsat ve İmkan Eşitliği Profilinde Türk Eğitim Sistemi ve Yükseköğretimde Özgürlükçü Arayışlar, Uluslararası Demokrasi Kongresi, 25-27 Ocak 2010, Rixos Grand Otel, Ankara.
  • E23. Turan, S. ve Şentürk, İ. (2010). Eğitim Yönetimi ve İktidar Kavramı: Foucauldian Bir Çözümleme. V. Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs 2010, Antalya. Türkiye.
  • E24. Turan, S., Taş, N. Aydoğdu, E., Oyman, N. (2010). Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. V. Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs 2010, Antalya. Türkiye.
  • E25. Turan, S., Oyman, N. (2010). Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ve Yetiştirilme Programlarına İlişkin Yansıtıcı Düşünceleri. V. Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs 2010, Antalya.
  • E26. Turan, S. (2010). 21. Yüzyılda Eğitim ve Okula İlişkin Yeni Bakış Açıları (Çağrılı Bildiri), Ekonomik Avrasya Derneği-Lefke Avrupa Üniversitesi, 3-4 Aralık 2010, KKTC.
  • E27. Turan, S. (2011). Çağcıl Geleişmeler Işığında KKTC’nin Geleceği Açısından Eğitimin Stratejik Önemi. 2011’de K. K. T. C. Çalıştayı, 05 Mart 2011, Ankara [K.K.T.C. Dış Basın Birliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği]
  • E28. Özçimenli, E., Güleş, H. ve Turan, S. (2011). Çoğulcu Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme. VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,16–17 Nisan 2011, KKTC.
  • E29. Turan, S., Karadağ, E. ve Bektaş, F. (2011). Üniversite Yapısı İçerisinde Örgütsel Bağlılık ve Öğrenen Örgüt İlişkisi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,16–17 Nisan 2011, KKTC.

F. KİTAP, KİTAP BÖLÜMLERİ VE ÇEVİRİLER:

  • F1. Turan, S. (2010, 3. Baskı). Eğitim Felsefesi ve Çağdaş Eğitim Sistemleri [Eğitim Sosyolojisi ve Felsefesi , Editör, A. Boyacı, ss.155-176], Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • F2. Turan, S. Açıkalın, A. ve Şişman, M. (2011, II. Baskı). Bir İnsan Olarak Müdürü. Ankara: Pegem A.
  • F3. Turan, S. (2006). Eğitim Bilimlerinde Yöntem [Eğitim Bilimine Giriş, Editör, M. Ç. Özdemir, ss. 241–260.], Ankara: Ekinoks.
  • F4. Turan, S. ve Şişman, M. (2011, 8. Baskı). (Editörler). Sınıf Yönetimi. Ankara: Öğreti.
  • F5. Turan, S. ve Şişman, M. (2003, 2. Baskı). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem A.
  • F6. Turan, S. (2011, 8. Baskı). Sınıf Yönetiminin Temelleri[Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Editörler: M. Şişman ve S. Turan, ss.1–11]. Ankara: Öğreti.
  • F7. Turan, S. (2003). Preparing Turkish School Leaders for the 21st Century: A Model for Administrator Preparation Programs. [Value Leadership, A. Safty, et al. (Editors), pp. 268-283]. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi.
  • F8.Turan, S. (2003). Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar [Öğretmenlik Mesleğine Giriş, M. Ç. Özdemir (Editör), ss. 392–410]. Ankara: Asil.
  • F9. Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi [Eğitim Kurumları Adayları Seçme Sınavlarına Hazırlık ve Yetiştirme El Kitabı, Y. Özden (Editör), ss.289–339]. Ankara: PegemA.
  • F10. Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi [Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı, Y. Özden (Editör), ss. 99–146]. Ankara: PegemA [M. Şişman ile].
  • F11. Bates, R. (2001). Eleştirel Teori Açısından Eğitim Yönetimi. Eğitim Yönetimi, 7 (28), 573–592, [Çevirenler: S. Turan ve M. Şişman].
  • F12. Turan, S. (2009). Centralization Paradigm of Tradition versus Decentralization as the Imposition of Modernity in Turkish Educational System. A. Nir (Editor), Efforts and Difficulties Related School Empowerment in Centralized Countries. NY: Nova Science Publishers (USA).
  • F13. Hoy, W. K. & Miskel, C. (2010). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel.
  • F14. Turan, S. (2003).Preparing Turkish School Leaders for the 21st Century. A. Safty (Editör), Value Leadership and Capacity Building. FL: Universal Publishers (USA).[M. Şişman ve B. Acat ile]
  • F15. Turan, S. (2009). Centralization Paradigm of Tradition versus Decentralization as the Imposition of Modernity in Turkish Educational System. A. Nir (Editor), Efforts and Difficulties Related School Empowerment in Centralized Countries. NY: Nova Science Publishers (USA).
  • F16. Açıkalın, A. ve Turan, S. (2011). Bir Anlam Köprüsü İnşa Etme Aracı Olarak Okullarda Etkili İletişim. Ankara: Pegem A.

G. DİĞER YAYINLAR (ENTELLEKTÜEL VE POPÜLER YAZILAR]

  • G1. Turan, S. (2005). Okulun Kimlik Üzerine Etkileri (Mülakat; M. Dayanç ve M. Konukçu), Alternatif Bakış, 1(2), 42–45.
  • G2. Turan, S. (2006). Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek. Anlayış, 40, 54–55.
  • G3. Turan, S. (Ağustos 2007). Ehlileştirilen Demokrasi. Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, 2(22), 26-31.
  • G4. Turan, S. (Temmuz 2007). Türkiye Yönünü Arıyor. Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, 2(21), 32-36.
  • G5. Turan, S. (Ocak 2007). Geleceği Yeniden Düşünmek. Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, 1(2), 111-116.

H. AKADEMİK HAKEMLİK YAPTIĞI BAZI DERGİ ve BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ

  • H1: Editör, Eğitim Yönetimi Dergisi (2003-2009)
  • H3: Hakem, International Journal of Leadership in Education (2006-…) [ Routledge, ISSN: 1360–3124]
  • H4: Hakem, Eğitim Yönetimi Dergisi (2000–2003)
  • H5: Hakem, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (22.10.2004-…)
  • H6: Hakem, AERA Division A [Administration, Leadership, Organization] (2000-…)
  • H7: Hakem, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2006/2009-…)
  • H8. Hakem, Eğitim Araştırmaları Dergisi [Eurasian Journal of Educational Research] (2005-…)
  • H9: Hakem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2005-…)
  • H10: Hakem, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2005-…)
  • H11: Hakem, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2007-2008)
  • H12: Hakem, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2007-…)
  • H13: Yayın Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2000-…)
  • H14: Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası 2. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi [08–10 Ekim 2004, Edirne].
  • H15: Bilim Kurulu Üyesi, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi [25–26 Kasım 2004, Eskişehir].
  • H16: Düzenleme Kurulu Sekreteri ve Üyesi, I. Eğitim Yönetimi Toplantısı (31 Ağustos–2 Eylül 2004, Eskişehir]
  • H17: Akademik Danışma Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, (4–5 Kasım 2006, Başkent Öğretmenevi).
  • H18: Hakem, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2007-…)
  • H19: Düzenleme Kurulu Üyesi, EYEDDER, “Eğitim Yönetimi” Kongresi (Ankara, 21–22 Haziran 2007).
  • H20: Akademik Düzenleme Kurul Başkanı, III. Eğitim Yönetimi Kongresi (Eskişehir, 25-26 Nisan 2008).
  • H21: Hakem, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2005, 2009).
  • H22: Hakem, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu (2007)
  • H23: Hakem, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004)
  • H24: Hakem, Milli Eğitim Dergisi (2004).
  • H25: Hakem, Social Behavior and Personality: An International Journal (SBP) [Haziran, 2008-…]
  • H26: Hakem, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Haziran 2008-…]
  • H27: Hakem, International Journal of Multiple Research Approaches (MRA) [ISSN 1834-0806 ] [2008-…]
  • H28: Hakem Kurulu Üyesi, International Journal of Instruction [2008-…]
  • H29: Hakem, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [2008-…]
  • H30: Hakem, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi [2008, Sayı: 19]
  • H31: Bilim Danışma Kurulu Üyesi, The First International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009.
  • H32: Hakem, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (23.12.2008-…)
  • H33: Bilim Kurulu Üyesi , TEM-SEN Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Ankara.
  • H34: Bilim Kurulu Üyesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 21-23 Mayıs 2009.
  • H35: Danışma Kurulu Üyesi, Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, 6-7-8 Mart 2009, Başkentöğretmenevi, Ankara.
  • H36: Hakem, Milli Eğitim Dergisi (20.02.2009-…)
  • H37: Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) [20.03.2009-…]
  • H38: Hakem, TÜBAV Bilim Dergisi (21.04.2009-…)
  • H39: Hakem, İlköğretim Online (2007-…)
  • H40: Yayın Kurulu Üyesi, EskiYeni Dergisi [Eskişehir Valililiği Şehir ve Kültür Dergisi] [2009-…]
  • H41: Hakem, Teaching and Teacher Education [ISSN: 0742-051X; ELSEVIERElsevier] [Mayıs 2009-…]
  • H42: Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi [2008-…]
  • H43: Hakem, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2009-…)
  • H44: International Editorial Board Member, International Journal of Cyber Ethics in Education [20.09.2009-…]
  • H45: Hakem, TED Eğitim ve Bilim [Education and Science] [2009-…]
  • H46: Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi, Tüketici and Tüketim Araştırmaları Dergisi [Haziran 2009-…]
  • H47: Hakem, Ataürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi [03.11.2009-…]